-->

CENNÍK VÝKONOV K-DENT s.r.o.

icon
Ceny sa môžu upravovať s ohľadom na rôzne faktory.
VYŠETRENIE, ADMINISTRATÍVA
Služba Cena
 • Vstupné komplexné vyšetrenie s RTG 50,00 €
 • Vstupné komplexné vyšetrenie bez RTG 30,00 €
 • Vstupné komplexné vyšetrenie, plán liečby, založenie karty pacienta – dieta do 12r. 20,00 €
 • Preventívna stomatologická prehliadka 20,00 €
 • Cielené stomatologické vyšetrenie 10,00 €
 • Odborná konzultácia 30,00 €
 • Veľká protetická konzultácia s vypracovaním finančného plánu 50,00 €
 • Akútne ošetrenie 20,00 €
 • Krátky administratívny výkon (výmenný lístok, recept) 5,00 €
 • Dlhší administratívny výkon (výpis zdravotnej dokumentácie pre poisťovne,...) 10,00 €
 • Ošetrenie nespolupracujúceho pacienta (sťažená komunikácia,..) 100-300 %
 • Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času 50,00 €
 • Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez odhlásenia (každých 30 min) 30,00 €
 • Skúška vitality zubov 5,00 €
 • Vyšetrenie dentálnych fokusov 15,00 €
 • Vyšetrenie a terapia ochorení TMK 40,00 €
 • ANESTÉZIA -
 • Povrchová – slizničná anestézia (gél, sprej) 2,00 €
 • Injekčná - infiltračná anestézia 10,00 €
 • Injekčná – zvodová anestézia (viac zubov) 10,00 €
 • Intraligamentózna anestézia 10,00 €
 • Potreba opätovného podania anestézie pri tom istom ošetrení 5,00 €
 • RTG VYŠETRENIE -
 • Intraorálna rtg snímka 10,00 €
 • Bite-wing rtg snímka celého chrupu 15,00 €
 • OPG rtg snímka (panoramatická) 20,00 €
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA – VÝPLNE
Služba Cena
 • Kofferdam, Optragate 10,00 €
 • Podložka (Calcimol) 5,00 €
 • MTA 20,00 €
 • Biodentine 70,00 €
 • Kalciumhydroxidový preparát (Calxyd, Dycal,...) pod provizórnu výplň pri hyperémií 10,00 €
 • Zastavenie krvácania elektrokoaguláciou 5,00 €
 • Leštenie zubov a výplní 5,00 €
 • Odstránenie vrastených mäkkých tkanív 10,00 €
 • Ošetrenie citlivých krčkov 1 zub 5,00 €
 • Skloionomérna výplň -
 • Jednoplôšková výplň zuba 30,00 €
 • Dvojplôšková výplň zuba 40,00 €
 • Trojplôšková výplň zuba 50,00 €
 • Fotokompozitná výplň -
 • Jednoplôšková výplň zuba 60,00 €
 • Dvojplôšková výplň zuba 70,00 €
 • Trojplôšková výplň zuba 80,00 €
 • Štvor a viacplôšková výplň zuba 90,00 €
 • KRČOK ZUBA -
 • Výplň na krčku zuba – malý rozsah 30,00 €
 • Výplň na krčku zuba – veľký rozsah 40,00 €
 • Kompletná modelácia zuba z voľnej ruky fotokompozitom 120,00 €
 • Detské ošetrenia -
 • Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 30,00 €
 • Výplň mliečneho zuba 50,00 €
 • Výplň mliečneho zuba - komplikovaná spolupráca 70,00 €
 • Pečatenie fisúr - jeden zub 20,00 €
 • Pokus o ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa - bez výsledku 30,00 €
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA – ENDODONCIA
Služba Cena
 • Kompozitný čap vystužený sklenným vláknom (Rebilda systém) 60,00 €
 • Dočasné ošetrenie 20,00 €
 • Devitalizačná vložka 20,00 €
 • Paliatívne endodontické ošetrenie 50,00 €
 • Endodontické ošetrenie - koreňová výplň, jednokoreňový zub 50,00 €
 • Endodontické ošetrenie - koreňová výplň, dvojkoreňový zub 60,00 €
 • Endodontické ošetrenie – koreňová výplň, trojkoreňový zub 70,00 €
 • Endodontické ošetrenie každého ďaľšieho kanálika 10,00 €
 • Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene, jednokoreňový zub 40,00 €
 • Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene, dvojkoreňový zub 50,00 €
 • Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene, trojkoreňový zub 60,00 €
 • Trepanácia každého ďaľšieho kanálika 10,00 €
 • Trepanácia zuba cez fixnú protetickú korunku + 10,00 €
 • Odstránenie starej koreňovej výplne / reendodoncia – každý kanálik 30,00 €
 • Výplach koreňového systému 10,00 €
 • Preendodontická dostavba zuba fotokompozitom 50,00 €
 • Obliterovaný koreňový kanálik 20,00 €
 • ENDODONTICKÉ OŠETRENIE - BALÍČKY -
 • Endodontické ošetrenie 1 KK - 1. sedenie komplex 90,00 €
 • Endodontické ošetrenie 2 KK - 1. sedenie komplex 100,00 €
 • Endodontické ošetrenie 3 KK - 1. sedenie komplex 110,00 €
 • Endodontické ošetrenie 4 KK a viac - 1. sedenie komplex 120,00 €
 • Paliatívne endodontické ošetrenie komplex 70,00 €
 • Endodontické ošetrenie 1 KK - 2. sedenie bez výplne 90,00 €
 • Endodontické ošetrenie 2 KK - 2. sedenie bez výplne 100,00 €
 • Endodontické ošetrenie 3 KK - 2. sedenie bez výplne 110,00 €
 • Endodontické ošetrenie 4 KK a viac - 2. sedenie bez výplne 120,00 €
DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA
Služba Cena
 • Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie 15,00 €
 • Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti (separácia,..) 70,00 €
 • Extrakcia trvalého zuba, jednokoreňový 50,00 €
 • Extrakcia trvalého zuba, viackoreňový 60,00 €
 • Sutura extrakčnej rany 15,00 €
 • Ošetrenie postextrakčného krvácania 20,00 €
 • Ošetrenie postextrakčnej alveolitídy (výplach + Alveogyl) 10,00 €
 • Ošetrenie a kontrola po zákroku 5,00 €
 • Kyretáž extrakčnej rany 10,00 €
 • Drenáž 5,00 €
 • Plastika oroantrálnej komunikácie 50,00 €
 • Extrakcia prerezaného zuba múdrosti 80,00 €
 • Epiteliálny štep 50,00 €
 • Mezenchýmový štep 80,00 €
 • Chirurgická revízia rany 30,00 €
 • Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15,00 €
 • Dekapsulácia zuba 20,00 €
 • Intraorálna incízia abscesu 20,00 €
 • Excízia mäkkých tkanív 50,00 €
 • Histologické vyšetrenie 20,00 €
 • Exstipácia cysty 80,00 €
 • Fenestrácia neprerezaného zuba 65,00 €
 • Resekcia koreňového hrotu 100,00 €
 • Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu 50,00 €
 • Chirurgická exstirpácia neprerezaného zuba 150,00 €
 • Chirurgická otvorená revízia 50,00 €
 • Vestibuloplastika 120,00 €
 • Plastika frenúl a slizničných úponov 80,00 €
 • Frenulektómia 80,00 €
 • Egalizácia exostóz 50,00 €
 • Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba 50,00 €
 • Manuálna repozícia luxácie TMK 15,00 €
 • Implantáty -
 • Zavedenie Implantátu ANKYLOS 700,00 €
 • Implantát nadstavba od 200,00 €
 • Vhojovací valček 50,00 €
 • Implantát odtlačky 50,00 €
PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
Služba Cena
 • Stiahnutie fixnej náhrady – jeden pilier 15,00 €
 • Rozseparovanie fixného mostíka – jeden člen 15,00 €
 • Opätovné nacementovanie fixnej náhrady – jeden pilier 10,00 €
 • Odtlačky oboch zuboradí 30,00 €
 • Voskový záhryz 5,00 €
 • Odtlačky Repin 10,00 €
 • Digitálny odtlačok skenerom 50,00 €
 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii – jeden zub 30,00 €
 • Študijný model 30,00 €
 • Wax up- 1člen 15,00 €
 • Mock up šablóna 60,00 €
 • FIXNÁ PROTETIKA -
 • Inlay, onlay 150,00 €
 • Kovokeramická korunka 250,00 €
 • Celokeramická „e-max“ korunka 300,00 €
 • Celokeramická „zirkónoxidová“ korunka 300,00 €
 • SNÍMATEĽNÁ PROTETIKA -
 • „Flexi“ medzerník od 250,00 €
 • Medzerník s kovovými sponami 150,00 €
 • Čiatočne snímateľná náhrada (kovové spony) od 400,00 €
 • „Flexi“ náhrada od 550,00 €
 • Skeletálna snímateľná náhrada od 700,00 €
 • Celková snímateľná náhrada od 400,00 €
 • Imediátna snímateľná náhrada 200,00 €
 • OPRAVY SNÍMATEĽNÝCH NÁHRAD -
 • Rebazácia štandartnej náhrady 90,00 €
 • Rebazácia flexi náhrady 120,00 €
 • Oprava flexi nastrelenim 80,00 €
 • Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady / medzerníka 30,00 €
 • Oprava zubnej náhrady 50,00 €
 • Úprava/zábrus snímateľnej náhrady v amb (zhotovená mimo našej amb) 15,00 €
 • DLAHY -
 • Dlaha proti bruxizmu 80,00 €
 • Nosič na bielenie zubov 80,00 €
 • Tvrdá náhryzová Michiganska dlaha 110,00 €
ZÁKROKY ESTETICKEJ MEDICÍNY
Služba Cena
 • Botulotoxín - 1 U 4,00 €
 • Botulotoxín – 1 lokalita 80,00 €
 • Botulotoxín – 2 lokality 150,00 €
 • Botulotoxín – 3 lokality 210,00 €
 • Kyselina hyalurónová – 1ml (Juvéderm) 220,00 €
 • Kyselina hyalurónová – 1ml (Teosyal) 170,00 €
 • Mezoterapia kys.hyalurónovou – rozjasnenie a omladenie plet -
 • Teosyal Redensity I – 1 ml 150,00 €
 • Juvéderm Volite – 1 ml 200,00 €
PEDOSTOMATOLÓGIA
Služba Cena
 • Vstupné vyšetrenie 50,00 €
 • io rtg/btw rtg 15,00 €
 • OPG rtg 20,00 €
 • Preventívna prehliadka 20,00 €
 • Lokálna anestézia 10,00 €
 • Kofferdam 10,00 €
 • Výplň mliečny zub- 1pl. 80,00 €
 • Výplň mliečny zub- 2pl. 90,00 €
 • Výplň mliečny zub- 3pl. 100,00 €
 • Strip korunka 100,00 €
 • Pečatenie 50,00 €
 • Entonox (rajský plyn) 40,00 €
 • Midazolam (sedácia pri vedomí) 100,00 €
 • SDF (rivastar) 35,00 €
 • Hall technika 100,00 €
 • Smart technika 70,00 €
 • Nerezová korunka 100,00 €
 • Medzerník 90,00 €
 • Pulpotómia 100,00 €+ vypln 40/50/60 €
 • Pulpektómia 110,00 €+ vypln 40/50/60 €
 • SIC výplň 60,00 €
 • extrakcia mliečneho zuba 50,00 €
 • Príplatok sťažená spolupráca 30,00 €
 • Odborný asistent 15,00 €/ každých 15min.
 • Prednáška pre rodičov 10,00 €
 • Výplň trvalý zub u dieťaťa- 1pl. 90,00 €
 • Výplň trvalý zub u dieťaťa- 2pl. 100,00 €
 • Výplň trvalý zub u dieťaťa- 3pl. 110,00 €
 • Extrakcia trvalý zub 70,00 €
 • Dentálna hygiena- deti do 10r. 50,00 €
 • Dentálna hygiena- deti nad 10r. 60,00 €
 • Motivačná- inštruktážna DH 25,00 €
 • Príplatok sťažená spolupráca 30,00 €
PROFYLAXIA, DENTÁLNA HYGIENA, BIELENIE, CURAPROX VÝROBKY
Služba Cena
 • Dentálna hygiena –základ 50,00 €
 • Balíček – dh + pieskovanie v jednom sedení s optragate 70,00 €
 • Dentálna hygiena- parodontologický pacient 80,00 €
 • Dentálna hygiena – ošetrenie dieťaťa (mliečny / zmiešaný chrup) - bez pieskovania 30,00 €
 • Dentálna hygiena- deti do 10rokov s pieskovaním 50,00 €
 • Dentálna hygiena- deti nad 10rokov s pieskovaním 60,00 €
 • Motivačná- inštruktážna dentálna hygiena 25,00 €
 • Inštruktáž a výber medzizubných kefiek 35,00 €
 • Inštruktáž a nácvik čistenia kefkami – metódy čistenia, sólo kefka 20,00 €
 • Reinštruktáž čistenia kefkami/ používania medzizubných kefiek 15,00 €
 • Pieskovanie oboch zuboradí 35,00 €
 • Kyretáž parovačkov – jeden zub (typ zuba, hĺbka zanesenia) 5,00 - 10,00 €
 • Fotosan – jeden zub (typ zuba, hĺbka zanesenia) 5,00 - 10,00 €
 • Fluoridácia oboch zuboradí 15,00 €
 • Výplachy parodontálnych priestorov 5,00 €
 • Leštenie zubov a výplní 5,00 €
 • Ošetrenie citlivých krčkov 1 zub 5,00 €
 • Bielenie zubov – Purewhitening (kombinované domáce a ordinačné) 350,00 €
 • Dobielovanie Purewhitening po absolvovaní komplet bielenia (domáce) 50,00 €
 • Vnútorné bielenie – jeden zub (jedno sedenie) 30,00 €
 • CON infiltrácia – jeden zub 50,00 €
 • Zubné kefky CURAPROX -
 • Curaprox zubná kefka CS 5460, CS 3960, CS 1560 – 1 ks 3,50 €
 • Curaprox sólo jednozväzková kefka CS 1006 – 1 ks 3,50 €
 • Curaprox zubná kefka CS Smart – 1 ks 3,50 €
 • Curaprox detská zubná kefka Curakid CK 4260 – 1 ks 3,50 €
 • Curaprox – trojbalenie kefiek CS 5460, CS 3960, CS 1560, CS Smart 10,00 €
 • Curaprox Surgical - 1ks 4,00 €
 • Detská pasta Curaprox kids 4,00 €
 • Tablety na určenie povlaku 10 ks 2,50 €
 • Škrabka na jazyk 4,00 €
 • Edel white pasty detské 6,00 €
 • Medzizubné kefky CURAPROX -
 • Curaprox medzizubná kefka CPS 06 – 011 - 1 ks 1,50 €
 • Curaprox medzizubná kefka CPS 14Z - 5 ks blister 6,00 €
 • Ústne vody CURAPROX -
 • Ústna voda PERIO PLUS + Regenerate, 0.09% CHX (200 ml) 7,00 €
 • Ústna voda PERIO PLUS + Protect, 0.12% CHX (200 ml) 7,00 €
 • Ústna voda PERIO PLUS + Forte, 0.20% CHX (200 ml) 7,00 €
 • Parodontálne gély -
 • Curaprox gél PERIO PLUS + Focus 0.5 % CHX (10 ml) 4,00 €
 • GC MI paste plus 22,00 €
 • GC Tooth Mousse 20,00 €
 • Curaprox aligner foam 18,00 €
 • Pomôcky na čistenie medzizubných priestorov a protetických náhrad (implantáty, mostíky) -
 • Zubná niť X – Floss 14,00 €
 • Zubná niť Curaprox, DF Implant and Braces DF 845 7,00 €
 • Zubná niť Curaprox, DF Implant - saver DF 846 13,00 €
 • Sonické zubné kefky -
 • Curaprox -Hydrosonic Pro elektrická kefka 150,00 €
 • Philips - for kids elektrická kefka 50,00 €
 • Philips - protective clean plaque defense - 1ks 70,00 €
 • Philips - dvojbalenie protective clean 110,00 €
 • Philips hlavice - optimal plaque defense - 2 ks 18,00 €
 • Philips hlavice - optimal plaque defense - 4 ks 28,00 €
 • Philips hlavice - optimal plaque defense - 8 ks 40,00 €