-->

CENNÍK VÝKONOV K-DENT s.r.o.

icon
Ceny sa môžu upravovať s ohľadom na rôzne faktory.
VYŠETRENIE, ADMINISTRATÍVA
Služba Cena
  • Vstupné komplexné vyšetrenie s RTG 45,00 €
  • Vstupné komplexné vyšetrenie bez RTG 30,00 €
  • Vstupné komplexné vyšetrenie, plán liečby, založenie karty pacienta – dieta do 12r. 20,00 €
  • Preventívna stomatologická prehliadka 15,00 €
  • Cielené stomatologické vyšetrenie 10,00 €
  • Odborná konzultácia 30,00 €
  • Veľká protetická konzultácia s vypracovaním finančného plánu 50,00 €
  • Akútne ošetrenie 20,00 €
  • Krátky administratívny výkon (výmenný lístok, recept) 5,00 €
  • Dlhší administratívny výkon (výpis zdravotnej dokumentácie pre poisťovne,...) 10,00 €
  • Ošetrenie nespolupracujúceho pacienta (sťažená komunikácia,..) 100-300 %
  • Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času 50,00 €
  • Nedostavenie sa na dohodnutý termín bez odhlásenia (každých 30 min) 30,00 €
  • Skúška vitality zubov 5,00 €
  • Vyšetrenie dentálnych fokusov 15,00 €
  • Vyšetrenie a terapia ochorení TMK 40,00 €
  • ANESTÉZIA -
  • Povrchová – slizničná anestézia (gél, sprej) 2,00 €
  • Injekčná - infiltračná anestézia 10,00 €
  • Injekčná – zvodová anestézia (viac zubov) 10,00 €
  • Intraligamentózna anestézia 10,00 €
  • Potreba opätovného podania anestézie pri tom istom ošetrení 5,00 €
  • RTG VYŠETRENIE -
  • Intraorálna rtg snímka 5,00 €
  • Bite-wing rtg snímka celého chrupu 15,00 €
  • OPG rtg snímka (panoramatická) 20,00 €
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA – VÝPLNE
Služba Cena
  • Kofferdam, Optragate 10,00 €
  • Podložka (Calcimol) 5,00 €
  • MTA 20,00 €
  • Biodentine 45,00 €
  • Kalciumhydroxidový preparát (Calxyd, Dycal,...) pod provizórnu výplň pri hyperémií 10,00 €
  • Zastavenie krvácania elektrokoaguláciou 5,00 €
  • Leštenie zubov a výplní 5,00 €
  • Odstránenie vrastených mäkkých tkanív 10,00 €
  • Ošetrenie citlivých krčkov 1 zub 5,00 €
  • Skloionomérna výplň -
  • Jednoplôšková výplň zuba 30,00 €
  • Dvojplôšková výplň zuba 40,00 €
  • Trojplôšková výplň zuba 50,00 €
  • Fotokompozitná výplň -
  • Jednoplôšková výplň zuba 60,00 €
  • Dvojplôšková výplň zuba 70,00 €
  • Trojplôšková výplň zuba 80,00 €
  • Štvor a viacplôšková výplň zuba 90,00 €
  • KRČOK ZUBA -
  • Výplň na krčku zuba – malý rozsah 30,00 €
  • Výplň na krčku zuba – veľký rozsah 40,00 €
  • Kompletná modelácia zuba z voľnej ruky fotokompozitom 120,00 €
  • Detské ošetrenia -
  • Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 30,00 €
  • Výplň mliečneho zuba 50,00 €
  • Výplň mliečneho zuba - komplikovaná spolupráca 70,00 €
  • Pečatenie fisúr - jeden zub 20,00 €
  • Pokus o ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa - bez výsledku 30,00 €
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA – ENDODONCIA
Služba Cena
  • Kompozitný čap vystužený sklenným vláknom (Rebilda systém) 60,00 €
  • Dočasné ošetrenie 20,00 €
  • Devitalizačná vložka 20,00 €
  • Paliatívne endodontické ošetrenie 50,00 €
  • Endodontické ošetrenie - koreňová výplň, jednokoreňový zub 50,00 €
  • Endodontické ošetrenie - koreňová výplň, dvojkoreňový zub 60,00 €
  • Endodontické ošetrenie – koreňová výplň, trojkoreňový zub 70,00 €
  • Endodontické ošetrenie každého ďaľšieho kanálika 10,00 €
  • Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene, jednokoreňový zub 40,00 €
  • Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene, dvojkoreňový zub 50,00 €
  • Trepanácia zuba a exstirpácia zubnej drene, trojkoreňový zub 60,00 €
  • Trepanácia každého ďaľšieho kanálika 10,00 €
  • Trepanácia zuba cez fixnú protetickú korunku + 10,00 €
  • Odstránenie starej koreňovej výplne / reendodoncia – každý kanálik 30,00 €
  • Výplach koreňového systému 10,00 €
  • Preendodontická dostavba zuba fotokompozitom 30,00 €
  • Obliterovaný koreňový kanálik 20,00 €
  • ENDODONTICKÉ OŠETRENIE - BALÍČKY -
  • Endodontické ošetrenie 1 KK - 1. sedenie komplex 90,00 €
  • Endodontické ošetrenie 2 KK - 1. sedenie komplex 100,00 €
  • Endodontické ošetrenie 3 KK - 1. sedenie komplex 110,00 €
  • Endodontické ošetrenie 4 KK a viac - 1. sedenie komplex 120,00 €
  • Paliatívne endodontické ošetrenie komplex 70,00 €
  • Endodontické ošetrenie 1 KK - 2. sedenie bez výplne 90,00 €
  • Endodontické ošetrenie 2 KK - 2. sedenie bez výplne 100,00 €
  • Endodontické ošetrenie 3 KK - 2. sedenie bez výplne 110,00 €
  • Endodontické ošetrenie 4 KK a viac - 2. sedenie bez výplne 120,00 €
DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA
Služba Cena
  • Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie 15,00 €
  • Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho časti (separácia,..) 70,00 €
  • Extrakcia trvalého zuba, jednokoreňový 50,00 €
  • Extrakcia trvalého zuba, viackoreňový 60,00 €
  • Sutura extrakčnej rany 15,00 €
  • Ošetrenie postextrakčného krvácania 20,00 €
  • Ošetrenie postextrakčnej alveolitídy (výplach + Alveogyl) 10,00 €
  • Ošetrenie a kontrola po zákroku 5,00 €
  • Kyretáž extrakčnej rany 10,00 €
  • Drenáž 5,00 €
  • Plastika oroantrálnej komunikácie 50,00 €
  • Extrakcia prerezaného zuba múdrosti 80,00 €
  • Epiteliálny štep 50,00 €
  • Mezenchýmový štep 80,00 €
  • Chirurgická revízia rany 30,00 €
  • Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15,00 €
  • Dekapsulácia zuba 20,00 €
  • Intraorálna incízia abscesu 20,00 €
  • Excízia mäkkých tkanív 50,00 €
  • Histologické vyšetrenie 20,00 €
  • Exstipácia cysty 80,00 €
  • Fenestrácia neprerezaného zuba 65,00 €
  • Resekcia koreňového hrotu 100,00 €
  • Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu 50,00 €
  • Chirurgická exstirpácia neprerezaného zuba 150,00 €
  • Chirurgická otvorená revízia 50,00 €
  • Vestibuloplastika 120,00 €
  • Plastika frenúl a slizničných úponov 80,00 €
  • Frenulektómia 80,00 €
  • Egalizácia exostóz 50,00 €
  • Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba 50,00 €
  • Manuálna repozícia luxácie TMK 15,00 €
PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
Služba Cena
  • Stiahnutie fixnej náhrady – jeden pilier 15,00 €
  • Rozseparovanie fixného mostíka – jeden člen 15,00 €
  • Opätovné nacementovanie fixnej náhrady – jeden pilier 10,00 €
  • Odtlačky oboch zuboradí 30,00 €
  • Voskový záhryz 5,00 €
  • Odtlačky Repin 10,00 €
  • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii – jeden zub 30,00 €
  • FIXNÁ PROTETIKA -
  • Inlay, onlay 70,00 €
  • Kovokeramická korunka 240,00 €
  • Celokeramická „e-max“ korunka 270,00 €
  • Celokeramická „zirkónoxidová“ korunka 300,00 €
  • SNÍMATEĽNÁ PROTETIKA -
  • „Flexi“ medzerník od 150,00 €
  • Čiatočne snímateľná náhrada (kovové spony) od 350,00 €
  • „Flexi“ náhrada od 450,00 €
  • Skeletálna snímateľná náhrada od 550,00 €
  • Celková snímateľná náhrada od 350,00 €
  • Imediátna snímateľná náhrada 150,00 €
  • OPRAVY SNÍMATEĽNÝCH NÁHRAD -
  • Rebazácia 70,00 €
  • Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady / medzerníka 30,00 €
  • Oprava zubnej náhrady 30,00 €
  • Úprava/zábrus snímateľnej náhrady v amb (zhotovená mimo našej amb) 15,00 €
  • DLAHY -
  • Dlaha proti bruxizmu 70,00 €
  • Nosič na bielenie zubov 50,00 €
PROFYLAXIA, DENTÁLNA HYGIENA, BIELENIE, CURAPROX VÝROBKY
Služba Cena
  • Dentálna hygiena –základ 50,00 €
  • Dentálna hygiena – dočistenie 25,00 €
  • Dentálna hygiena – ošetrenie dieťaťa (mliečny / zmiešaný chrup) 30,00 €
  • Balíček – dh + pieskovanie v jednom sedení s optragate 70,00 €
  • Inštruktáž a výber medzizubných kefiek 35,00 €
  • Inštruktáž a nácvik čistenia kefkami – metódy čistenia, sólo kefka 20,00 €
  • Reinštruktáž čistenia kefkami/ používania medzizubných kefiek 15,00 €
  • Pieskovanie oboch zuboradí 35,00 €
  • Kyretáž parovačkov – jeden zub (typ zuba, hĺbka zanesenia) 5,00 - 10,00 €
  • Fotosan – jeden zub (typ zuba, hĺbka zanesenia) 5,00 - 10,00 €
  • Fluoridácia oboch zuboradí 15,00 €
  • Výplachy parodontálnych priestorov 5,00 €
  • Leštenie zubov a výplní 5,00 €
  • Ošetrenie citlivých krčkov 1 zub 5,00 €
  • Bielenie zubov – Purewhitening (kombinované domáce a ordinačné) 350,00 €
  • Dobielovanie Purewhitening po absolvovaní komplet bielenia (domáce) 50,00 €
  • Vnútorné bielenie – jeden zub (jedno sedenie) 30,00 €
  • CON infiltrácia – jeden zub 50,00 €
  • Zubné kefky CURAPROX -
  • Curaprox zubná kefka CS 5460, CS 3960, CS 1560 – 1 ks 3,50 €
  • Curaprox sólo jednozväzková kefka CS 1006 – 1 ks 3,50 €
  • Curaprox zubná kefka CS Smart – 1 ks 3,50 €
  • Curaprox detská zubná kefka Curakid CK 4260 – 1 ks 3,50 €
  • Curaprox – trojbalenie kefiek CS 5460, CS 3960, CS 1560, CS Smart 10,00 €
  • Curaprox Surgical - 1ks 4,00 €
  • Detská pasta Curaprox kids 4,00 €
  • Tablety na určenie povlaku 10 ks 2,50 €
  • Škrabka na jazyk 4,00 €
  • Edel white pasty detské 6,00 €
  • Medzizubné kefky CURAPROX -
  • Curaprox medzizubná kefka CPS 06 – 011 - 1 ks 1,50 €
  • Curaprox medzizubná kefka CPS 14Z - 5 ks blister 6,00 €
  • Ústne vody CURAPROX -
  • Ústna voda PERIO PLUS + Regenerate, 0.09% CHX (200 ml) 7,00 €
  • Ústna voda PERIO PLUS + Protect, 0.12% CHX (200 ml) 7,00 €
  • Ústna voda PERIO PLUS + Forte, 0.20% CHX (200 ml) 7,00 €
  • Parodontálne gély -
  • Curaprox gél PERIO PLUS + Focus 0.5 % CHX (10 ml) 4,00 €
  • GC gél Tooth Mousse, MI paste plus 16,00 €
  • Pomôcky na čistenie medzizubných priestorov a protetických náhrad (implantáty, mostíky) -
  • Zubná niť X – Floss 14,00 €
  • Zubná niť Curaprox, DF Implant and Braces DF 845 7,00 €
  • Zubná niť Curaprox, DF Implant - saver DF 846 13,00 €
  • Sonické zubné kefky -
  • Curaprox -Hydrosonic Pro elektrická kefka 150,00 €
  • Philips - for kids elektrická kefka 50,00 €
  • Philips - protective clean plaque defense - 1ks 70,00 €
  • Philips - dvojbalenie protective clean 110,00 €
  • Philips hlavice - optimal plaque defense - 2 ks 18,00 €
  • Philips hlavice - optimal plaque defense - 4 ks 28,00 €
  • Philips hlavice - optimal plaque defense - 8 ks 40,00 €
ZÁKROKY ESTETICKEJ MEDICÍNY
Služba Cena
  • Botulotoxín - 1 U 4,00 €
  • Botulotoxín – 1 lokalita 80,00 €
  • Botulotoxín – 2 lokality 150,00 €
  • Botulotoxín – 3 lokality 210,00 €
  • Kyselina hyalurónová – 1ml (Juvéderm) 220,00 €
  • Kyselina hyalurónová – 1ml (Teosyal) 170,00 €
  • Mezoterapia kys.hyalurónovou – rozjasnenie a omladenie plet -
  • Teosyal Redensity I – 1 ml 150,00 €
  • Juvéderm Volite – 1 ml 200,00 €