Naše služby

icon

Prevencia

Vstupné vyšetrenie

Pri vstupnom vyšetrení sa venujeme pacientovi komplexnejšie, čo znamená, že okrem klasickej preventívnej prehliadky celého chrupu a priľahlých tkanív hlavy a krku, si zhotovujeme aj rtg snímky, ktoré nám napomáhajú k dôkladnejšej diagnostike a rozpoznaniu často skrytých diagnóz. Zakladáme si kartu s elektronickou dokumentáciou. Následne celú aktuálnu situáciu v ústnej dutine vysvetľujeme v „ľudskej reči“, aby bol pacientovi jeho stav čo najzrozumiteľnejší. Na záver si spoločne navrhujeme postup liečby.

Preventívna prehliadka

Preventívne prehliadky vykonávame štandardne v intervaloch 1x ročne pre dospelých pacientov nad 18 rokov, 2x ročne pre detských pacientov do 18 rokov. Pri preventívnych prehliadkach si taktiež zhotovujeme záhryzové rtg snímky (bite-wing), ktoré sú nám nápomocné pri diagnostike medzizubných kazov a kazov pod výplňami.

Záchovná stomatológia

Ošetrenie zubného kazu

Záchovná stomatológia má za úlohu zachovať zuby zdravé a živé. Hlavným prvkom je ošetrenie zubného kazu. U nás v ambulancii ošetrujeme kazy s použitím izolačnej ochrannej bariéry – kofferdamu. Najčastejšie pracujeme v lokálnej anestézií, ktorá napomáha predchádzať strachu tým, že robí ošetrenie nebolestivým. Ako výplň prednostne používame kvalitné, moderné fotokompozitné (biele) výplne, vďaka ktorým sa dá dosiahnuť vyhovujúca estetika riešeného defektu. Občas používame aj skloionomerné výplne, ktoré majú v niektorých prípadoch opodstatnenú indikáciu.

Endodontické ošetrenie

Ošetrenie koreňových kanálikov

Endodoncia zahŕňa celkové ošetrenie koreňových kanálikov zuba. Ide o ošetrenie zapáleného nervu, resp. nervu napadnutého hlbokým kazom. Väčšinou sa toto ošetrenie robí vo viacerých sedeniach, počas ktorých aktívne používame výplachy koreňového systému roztokmi. V prvom sedení odstraňujeme zapálený, resp. poškodený nerv zo zuba a tým zub umŕtvujeme. V ďalšom sedení už preliečené koreňové kanáliky plníme definitívne a robíme rekonštrukciu zuba výplňou, resp. keramickou korunkou. Celé ošetrenie robíme v lokálnej anestézií, vďaka čomu je nebolestivé. Taktiež používame počas celého ošetrenia izolačnú ochrannú blanu – kofferdam. Takto preliečený zub si kontrolujeme intraorálnou rtg snímkou.

Estetická stomatológia

Estetické fazety zubov

Fazety, čiže tenké keramické plôšky, sú u estetickej stránky veľkým prínosom. Dokážu upraviť nedokonalosti farby aj tvaru zubov. Lepia sa po minimálnom obrúsení na prednú plôšku zuba. Sú diskrétne a pre okolie naozaj minimálne viditeľné.

Bielenie zubov

Bielenie zubov je dnes pomerne vyhľadávaný zákrok v oblasti estetiky. V našej ambulancii pracujeme so systémom Purewhitening, ktorý je považovaný za jeden z najúčinnejších a zároveň najmenej zaťažujúcich pre štruktúru zubných tkanív. Jedná sa o jediné bielenie s garanciou výsledku a trvanlivosti. Ide o kombinované bielenie, čo znamená, že pacient si najprv bieli zuby sám doma v noci, neskôr sa vykonáva ambulantná časť bielenia a na záver opäť domáca časť. Pri Purewhitening bielení sa nemusí dodržiavať tzv. biela diéta (fajčenie, pitie farebných nápojov,..).

Keramické výplne – onlay, inlay, overlay..

Keramické výplne zubov používame vtedy, ak je defekt na zube príliš rozsiahly. Táto výplň je veľmi podobná keramickej korunke zuba, ale je len akoby čiastočná, čiže nezaberá celú korunkovú časť zuba, len samotný defekt a tým chráni zvyšné zdravé tkanivá.

Dentoaleveolárna chirurgia

Extrakcie

Extrakcia, čiže odstránenie zuba z kosteného lôžka sa vykonáva v prípadoch, kedy už zub z rôznych dôvodov nedokážeme zachrániť. Extrakcie sa snažíme robiť bezbolestne a najmä atraumaticky, aby bolo hojenie rany čo najlepšie.

Exstirpácie neprerezaných zubov

Ide o vybratie neprerezaného, alebo čiastočne prerezaného zuba z jeho kosteného lôžka. Najčastejšie sa jedná o osmičky, nazývané aj zuby múdrosti. Toto ošetrenie je robené výhradne dentoalveolárnym chirurgom. Vyžaduje si použitie skalpela, následne postupné odstránenie neprerezaného zuba a nakoniec šitie chirurgickej rany. Ošetrenie robíme v antibiotickom krytí a vyžaduje si niekoľko dní kľudového režimu.

Resekcie koreňového hrotu

Pod resekciou koreňového hrotu rozumieme chirurgické odstránenie zápalových ložísk v oblasti hrotu koreňa zuba. K tomuto invazívnemu zákroku pristupujeme vtedy, keď k preliečeniu ložiska nestačila liečba koreňových kanálikov. Resekcii koreňového hrotu vždy predchádza endodontické ošetrenie koreňového systému zuba. V dnešnej dobe už tieto invazívne zákroky robíme menej, nakoľko na popularite naberá reendodontické ošetrenie koreňových kanálikov pomocou mikroskopu.

Excízie

Excízia je chirurgické odstránenie tumorózneho útvaru. My ho vykonávame v oblasti slizníc dutiny ústnej, resp. pier. Robí sa v lokálnom znecitlivení. Útvar, ktorý excidujeme, následne odosielame na histologické vyšetrenie.

Protetická stomatológia

Fixné náhrady (korunky, mostíky)

Korunka je estetická náhrada, ktorá prekrýva povrch zuba. Najčastejšie sa indikuje v prípadoch výraznej deštrukcii zuba kazom alebo úrazom, po endodontickom ošetrení zuba, ale aj kvôli zlepšeniu estetiky. Na výrobe korunky spolupracujeme so zubným laborantom. Materiál, ktorý u nás v súčasnej dobe používame je kovokeramika, lithiumdisilikát – tzv. e-max a zirkón. Pred samotnou aplikáciou korunky sa musí zub najprv obrúsiť na tzv. pahýľ, urobiť odtlačok oboch zuboradí a následne už prácu preberá zubný laborant. Nakoniec sa korunka fixuje na nabrúsený zubný pahýľ fixačnými cementmi. Mostík je estetická náhrada viacerých zubov. Skladá sa z viacerých koruniek spojených v jeden celok. Slúži na premostenie medzier v zuboradí, ktoré vznikli po strate zubov. Postup výroby a materiály používané na výrobu mostíkov sú identické ako pri jednotlivých korunkách.

Snímateľné náhrady (čiastočné, celkové)

Snímateľné náhrady sú alternatívou pri chýbajúcich zuboch. V dnešnej dobe najviac používame tzv. flexi náhrady, ktoré majú oproti klasickým náhradám lepšiu estetiku. To je spôsobené tým, že nemajú kovové časti (spony). Tieto náhrady zhotovujeme po odobratí odtlačkov oboch zuboradí. Nepredchádza im brúsenie zubov na pahýle. Snímateľné náhrady môžu byť čiastočné (nahrádzajúce len časť chýbajúcich zubov) alebo celkové (nahrádzajúce všetky chýbajúce zuby).

Náhryzové dlahy

Náhryzová dlaha je protetická pomôcka, slúžiaca na zvýšenie zhryzu. Je indikovaná najčastejšie u pacientov s poruchami čelustno-sánkového kĺbu. Vyrába sa zubným laborantom po odobratí odtlačkov oboch zuboradí.

Detská stomatológia

Ošetrenie mliečnych zubov výplňami

Aj u detí sa snažíme budovať pozitívny vzťah k zubnej ambulancii. Štandardom je ošetrovanie kazov na mliečnych zuboch, ktoré robíme hravou formou, aby sme sa čo najviac prispôsobili detskému svetu.

Pečatenie trvalých zubov

Pečatením trvalých zubov v detskom veku sa snažíme predchádzať vzniku zubného kazu. Najčastejšie sa pečatia trvalé šestky, ktoré sa prerezávajú v pomerne skorom veku (okolo 6.roku života dieťaťa).

Extrakcie mliečnych zubov

K extrakcii mliečnych zubov prichádza z dôvodu rozsiahlych kazov alebo pri nemožnosti vypadnutia mliečneho zuba z rôznych dôvodov. Extrakcie u detí sa snažíme robiť hravou formou, aby nezanechali traumatický zážitok. Vždy sú prevádzané v lokálnej anestézií.

Dentálna hygiena

  • Odstránenie zubného kameňa
  • Inštruktáže čistenia
  • Pieskovanie zubov
  • Kyretáže parodontálnych vačkov

RTG vyšetrenia

  • OPG (panoramatický) RTG
  • Intraorálne RTG
  • Bite-wing (záhryzové) snímky

Predaj pomôcok

Predaj pomôcok dentálnej hygieny

  • Curaprox výrobky (kefky, elektrické kefky, ústne vody, gély, ..)
  • Elektrické zubné kefky Philips Sonicare,.

Estetická medicína

Botulotoxín

Kyselina hyalurónová

Medicínska mezoterapia