shape3
shape

MDDr. Sloboda Tomáš

Zubný lekár
  • Špecializácia :Estetická a záchovná stomatológia
  • Dĺžka praxe :4 roky

Štúdium zubného lekárstva absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju doterajšiu prax nadobudla v zubnej ambulancii v Bratislave. Počas svojej praxe navštívila v záujme ďalšieho vzdelávania viaceré praktické aj teoretické kurzy. V našej ambulancii sa venuje všetkým stomatologickým výkonom.

  • Lekárska Fakulta, Univerzity Komenského