shape3
shape

MDDr. Hrdličková Kristína

Zubný lekár, Garant

  • Špecializácia :Dentoalveolárna chirurgia
  • Dĺžka praxe :9 rokov

Štúdium zubného lekárstva absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najnovšie vedomosti a skúsenosti stále nadobúda na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety, kde absolvovala aj postgraduálne certifikačné štúdium v špecializácií dentoalveolárna chirurgia. Tu zároveň pracuje ako asistent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju prax postupne získavala vo viacerých zubných ambulanciách a zubnej pohotovosti. V našej ambulancii sa špecializuje popri štandardných ošetreniach najmä na stomatochirurgické výkony.

  • Lekárska Fakulta, Univerzity Komenského